Meenutuste pärastlõuna

tõi 18. aprillil raamatukogu saali hulga Rapla KEK-i endisi töötajaid ja huvilisi, et kõnelda omaaegsest Rapla alevi suurimast ettevõttest. Oma tööd ja tegemisi Rapla KEK-is meenutasid Olev Ambur, Urmas Ameerikas, Maret Erm, Ants Lindre, Sulev Ital, Jaan Urvet, Leili Kaas.

Kogume materjale Rapla KEKi ja Rapla MEKi kohta

Rapla KEK-i väravad Koidu tänaval (aasta 1984). Aastal 1960 moodustasid 7 kolhoosi Rapla Kolhooside Ehituskontori. Esimeseks tööks sai karjalauda ehitus, mis oli oma aja kohta vägagi moodne. Hoonesse projekteeriti sõnnikutransportöör ja masinlüpsiseadmed ja see sai koduks 104 lehmale ja 16

Räägutõnise talu ajaloost

Põhjaliku ja tänuväärt töö on ära teinud Heino Salm (1932-2016) pannes kirja Kehtna valla Nadalama küla Räägutõnise talu kroonika – hõlmates ajavahemikku aastast 1892-1991. Kui tekkis huvi, siis põhjalikumalt saab tutvuda https://digikogu.raplakrk.ee//handle/123456789/901