Rapla Keskraamatukogu üks ülesandeid on olnud Rapla maakonda puudutavate teavikute kogumine, säilitamine ja tutvustamine, kodulooliste andmekogude loomine, täiendamine ja pidamine. Läbi aastakümnete on koostatud kodulooliste artiklite andmebaasi, korraldatud kodulooõhtuid ja temaatilisi näitusi ning üritusi, mälestuste kogumise kampaaniaid, kogutud infot erinevate nimestike tarbeks.

Rapla Keskraamatukogu veebilehel koduloo rubriigi all saab tutvuda mälestustega Raplast, kodulooliste tähtpäevade nimekirjaga, Raplamaa kirjarahva ning teatri- ja filmirahva tutvustustega. Lisaks leiab sealt infot kodulooliste raamatute ja uute väljaannete kohta. Vaadata saab erinevaid Raplamaad puudutavaid virtuaalnäitusi.

Osa koduloolistest tegevustest on nüüd kandunud Raplamaa Mälukeskusse, eelkõige kodulooliste materjalide kogumine ja nende kättesaadavaks tegemine mälukeskuse digikogus.