Rapla Keskraamatukogu üks põhikirjalisi ülesandeid on Rapla maakonda puudutavate teavikute kogumine, säilitamine ja tutvustamine, kodulooliste andmekogude loomine, täiendamine ja pidamine.

Raamatukogu teeb koostööd kodu-uurijatega, kogub ja pakub inimestele võimalust kodulooliste materjalide hoidmiseks ja säilitamiseks. Korraldatakse temaatilisi üritusi, füüsilisi ja veebinäituseid, bibliografeeritakse koduloolisi artikleid ja hoitakse ajakohasena erinevaid nimestikke.

Rapla Keskraamatukogu lehel saad tutvuda mälestustega Raplast, kodulooliste tähtpäevade nimekirjaga, Raplamaa kirjarahva ning teatri- ja filmirahva tutvustustega. Lisaks leiab sealt infot kodulooliste raamatute ja väljaannete kohta ning virtuaalnäitused.