Raplamaa Mälukeskus on võrgustikupõhine koostööprojekt maakonna ajaloo jäädvustamiseks, kättesaadavaks tegemiseks ja säilitamiseks digitaalsena. Mälukeskuse võrgustikku kuuluvad eraisikud, raamatukogud, muuseumid, erinevad asutused ja organisatsioonid.

Raplamaa Mälukeskuse ideed mõlgutati aastaid. Raplamaa Omavalitsuste Liidu ja Rapla Keskraamatukogu eestvedamisel asuti tegutsema. Koostöös Raplamaa vallavalitsustega esitas Rapla vald Riigi Tugiteenuste Keskusele projektitaotluse. Mälukeskuse käimalükkamist otsustas riik finantseerida 60 881 euroga maakondade arengustrateegia elluviimise toetusmeetme kaudu. Teise osa projektist maksis Rapla Omavalitsuste Liit. Projekti üldmaksumus oli 82 948,88 eurot. Mälukeskuse toimimist rahastatakse edaspidi Kehtna, Kohila, Märjamaa ja Rapla valdade eelarvetest.

Mälukeskuse toimemudeli aitas välja töötada ettevõte Creativity Lab OÜ.

Raplamaa Mälukeskus alustas Rapla Keskraamatukogus tööd 2022. aasta aprillikuu alguses. Ametlik avamine oli 14. oktoobril 2022. Esimene mälukeskuse spetsialist oli Jaana Tõnisson. Alates juunist 2023 töötab mälukeskuse spetsialistina Kaja Kivisaar.

Mälukeskuses digitakse Raplamaa ajalooga seotud materjale sündmuste, isikute ja asutuste kohta.  Eeskätt keskendutakse paberkandjal dokumentidele ja fotodele ning esmaseks prioriteediks on hävimisohus materjalid. Digimiseks toodud materjalid tagastatakse omanikule, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Materjalid on kättesaadavad digikogus.