Raplamaa Mälukeskuse digikogust leiad maakonna mäluvara, mis on kokku kogutud erinevate kodulooliste materjalide hoidjate abil: raamatukogud, muuseumid, avalikud ja erasektori organisatsioonid, eraisikud.

Kirjed Raplamaa Mälukeskuse digikogus on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole märgitud teisiti.

Mälukeskuse digikogu on üles ehitatud DSpace keskkonnale.