Kevad-suvel tegime usinalt eeltöid, et saaks mälukeskuse ruumi Rapla Keskraamatukogus mööbli ja tehnikaga sisustatud. Augustis saime seega alustada proovitöödega.

Proovitöödeks saadud materjalide skaneerimise ja töötlemise käigus töötame välja tööprotsessid, süsteemid ning juhendid. Rapla Keskraamatukogu kogudes on üsna mitmekülgseid koduloolisi materjale, mis sobisid ideaalselt testimiseks: köidetud käsikirjalised päevikud, fotod, infobrošüürid jms. Lisaks saime materjale ka Hageri muuseumist.

Proovitööde tegemise ajal saame aimu, kui kaua aega kulub erinevate materjalide digiteerimiseks, millises suuruses ja resolutsiooniga dokumente skaneerida, millises formaadis materjalid digikeskkonda üles laadida jms. Oluline on mõelda korraga oleviku ja tuleviku peale: materjalid peavad olema mugavalt kasutatavad nii praegu kui ka aastaid hiljem, kui tehnoloogia on edasi arenenud.