Mälukeskuse digikogu

Mälukeskuse digikogu

Digikogusse koondatakse Raplamaa ajalooga seotud materjale sündmuste, isikute ja asutuste kohta. Eeskätt keskendutakse paberkandjal dokumentidele ja fotodele ning esmaseks prioriteediks on hävimisohus materjalid. Digimiseks toodud materjalid tagastatakse omanikule, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Loe rohkem

Kodulugu Rapla Keskraamatukogus

Kodulugu Rapla Keskraamatukogus

Rapla Keskraamatukogu veebilehel koduloo rubriigi all saab tutvuda mälestustega Raplast, kodulooliste tähtpäevade nimekirjaga, Raplamaa kirjarahva ning teatri- ja filmirahva tutvustustega. Lisaks leiab sealt infot kodulooliste raamatute ja uute väljaannete kohta. Vaadata saab erinevaid Raplamaad puudutavaid virtuaalnäitusi.

Loe rohkem

Koduloolised materjalid digitaalseks

Koduloolised materjalid digitaalseks

Mälukeskuses digiteeritakse Raplamaa ajalugu, kodulugu, maakonnas toimunud sündmuseid, maakonnaga seotud isikuid ja asutusi jms kajastavaid materjale.

Loe rohkem

Raplamaa Mälukeskus otsib logo

Raplamaa Mälukeskus on visuaalse identiteedi otsingutel ning just Sina saad meid aidata! Saada meile oma idee mälukeskuse ilusast ja kaasaegsest logost, konkursile võivad logo ideekavandi esitada kõik huvilised olenemata vanusest ja elukohast. Reeglid logole: Logo peab olema uus, iseloomulik ning

Alustasime proovitööde tegemisega

Kevad-suvel tegime usinalt eeltöid, et saaks mälukeskuse ruumi Rapla Keskraamatukogus mööbli ja tehnikaga sisustatud. Augustis saime seega alustada proovitöödega. Proovitöödeks saadud materjalide skaneerimise ja töötlemise käigus töötame välja tööprotsessid, süsteemid ning juhendid. Rapla Keskraamatukogu kogudes on üsna mitmekülgseid koduloolisi materjale,

Mälukeskusel on oma koduleht

Oleme mälukeskuse töödega jõudnud niikaugele, et lisaks Facebooki lehele on nüüdseks mälukeskusel ka oma koduleht. Veebilehelt leiad kõik olulise nii mälukeskuse enda kui ka raamatukogus tehtava koduloo töö kohta. Palun ole aga kannatlik, kuna värskeltvalminud koduleht alles hakkab sisuga täituma.