Mälukeskuse digikogu

Mälukeskuse digikogu

Digikogust leiad maakonna mäluvara, mis on kokku kogutud eripalgeliste koduloo materjalide hoidjate abil: raamatukogud, muuseumid, avalikud ja erasektori organisatsioonid, eraisikud.

Kodulugu

Kodulugu

Rapla Keskraamatukogu teeb tihedat koostööd kodu-uurijatega, kogub ja pakub inimestele võimalust kodulooliste materjalide hoidmiseks ja säilitamiseks.

Koduloolised materjalid digitaalseks

Koduloolised materjalid digitaalseks

Mälukeskuses digiteeritakse Raplamaa ajalugu, kodulugu, maakonnas toimunud sündmuseid, maakonnaga seotud isikuid ja asutusi jms kajastavaid materjale.

Raplamaa Mälukeskus otsib logo

Raplamaa Mälukeskus on visuaalse identiteedi otsingutel ning just Sina saad meid aidata! Saada meile oma idee mälukeskuse ilusast ja kaasaegsest logost, konkursile võivad logo ideekavandi esitada kõik huvilised olenemata vanusest ja elukohast. Reeglid logole: Logo peab olema uus, iseloomulik ning seostuma mälukeskuse tegevusega. Logol võib kasutada sõnu „Raplamaa Mälukeskus“ või initsiaale. Logos võib kasutada Rapla

Alustasime proovitööde tegemisega

Kevad-suvel tegime usinalt eeltöid, et saaks mälukeskuse ruumi Rapla Keskraamatukogus mööbli ja tehnikaga sisustatud. Augustis saime seega alustada proovitöödega. Proovitöödeks saadud materjalide skaneerimise ja töötlemise käigus töötame välja tööprotsessid, süsteemid ning juhendid. Rapla Keskraamatukogu kogudes on üsna mitmekülgseid koduloolisi materjale, mis sobisid ideaalselt testimiseks: köidetud käsikirjalised päevikud, fotod, infobrošüürid jms. Lisaks saime materjale ka Hageri

Mälukeskusel on oma koduleht

Oleme mälukeskuse töödega jõudnud niikaugele, et lisaks Facebooki lehele on nüüdseks mälukeskusel ka oma koduleht. Veebilehelt leiad kõik olulise nii mälukeskuse enda kui ka raamatukogus tehtava koduloo töö kohta. Palun ole aga kannatlik, kuna värskeltvalminud koduleht alles hakkab sisuga täituma. Kiirete küsimuste korral kirjuta meile malukeskus@raplakrk.ee