Üleskutse! Vajame lisainfot

Mälukeskusesse on saabunud juba paras hulk huvitavat materjali, millest valdav osa on ka skaneeritud ja digikogus kättesaadavaks tehtud. Kuigi enamus fotode ja kirjutiste kohta on meil piisavalt infot nende päritolu jms kohta, siis mõnel juhul on tekkinud küsimused, millele vastuste

Mälukeskus võtab materjale vastu

Mälukeskuse käimapanemine ja esialgsed arendused on toonud meid niikaugele, et mälukeskuses võetakse nüüd vastu koduloolisi materjale. Nagu ka eelnevalt on põhimõtete kirjeldustes ja artiklites läbi käinud, siis hetkel keskendume järgnevale: Mälukeskuse töö eesmärgiks on koduloolised materjalid digida, seega on omanikel/haldajatel

Mälukeskusel on nüüd oma logo

Mälukeskusel on nüüd olemas ka oma logo! Raplamaa Mälukeskuse logo konkursi võitis töö, milles autor Ruth Sotnik on kasutanud rahvuslikku kodu sümboliseerivat ornamenti. Parima logo välja valimiseks toimus kaks hääletusvooru ja kodu ornamendiga logo sai žürii käest enim punkte mõlemal

Mälukeskuse avamine 14. oktoobril

Raplamaa Mälukeskuse pidulik avamine toimub 14. oktoobril kell 14.00 Rapla Keskraamatukogus. Päevakava: 14:00 Avasõnad, Õie Paaslepp (Rapla Keskraamatukogu direktor) 14:10 “Raplamaa Mälukeskus – ideest teostuseni“ Jüri Vaher (Rapla abivallavanem, mälukeskuse projekti koostaja) 14:25 “Raplamaa Mälukeskus – visioon, eesmärgid ja toimimismudel”

Raplamaa Mälukeskus otsib logo

Raplamaa Mälukeskus on visuaalse identiteedi otsingutel ning just Sina saad meid aidata! Saada meile oma idee mälukeskuse ilusast ja kaasaegsest logost, konkursile võivad logo ideekavandi esitada kõik huvilised olenemata vanusest ja elukohast. Reeglid logole: Logo peab olema uus, iseloomulik ning

Alustasime proovitööde tegemisega

Kevad-suvel tegime usinalt eeltöid, et saaks mälukeskuse ruumi Rapla Keskraamatukogus mööbli ja tehnikaga sisustatud. Augustis saime seega alustada proovitöödega. Proovitöödeks saadud materjalide skaneerimise ja töötlemise käigus töötame välja tööprotsessid, süsteemid ning juhendid. Rapla Keskraamatukogu kogudes on üsna mitmekülgseid koduloolisi materjale,

Mälukeskusel on oma koduleht

Oleme mälukeskuse töödega jõudnud niikaugele, et lisaks Facebooki lehele on nüüdseks mälukeskusel ka oma koduleht. Veebilehelt leiad kõik olulise nii mälukeskuse enda kui ka raamatukogus tehtava koduloo töö kohta. Palun ole aga kannatlik, kuna värskeltvalminud koduleht alles hakkab sisuga täituma.